De filosofie van MarketMatchers is dat bewonersparticipatie in woningbouw leidt tot een passender aanbod, grotere verkoopzekerheid en tevreden bewoners die betrokken zijn bij hun buurt.
Het verschil met traditionele projectontwikkeling is dat toekomstige bewoners in een vroeg stadium betrokken worden en zich committeren aan het project. De initiatieffase tot en met de projectdefinitie is hierbij bepalend voor het succes.
Meer info
MarketMatchers
Victorieplein 13-2
1079 KK AMsterdam
+31 (0) 20 260 999 0
mail@marketmatchers.nl
Matchmaking & Projectpromotie
MarketMatchers faciliteert projectgericht vastgoedontwikkeling in de initiatieffase waarbij bewonersparticipatie een rol speelt. Wij werken voor overheden en marktpartijen. Onze dienstverlening is erop gericht om snel kansrijke groepen te formeren en daarmee het ontwikkeltraject te versnellen.
Onze taak is toekomstige bewoners te enthousiasmeren en te ondersteunen met kennis, bij het formeren van een groep en het opstellen van een projectplan. Hierna kan de groep met een architect en procesbegeleider de volgende stap te zetten naar de verwezenlijking van hun ideale woning.
Kennisontwikkeling & Marktinnovatie
MarketMatchers werkt aan een publiek toegankelijke kennisbank met informatie en ervaring over bestaande projecten gerelateerd aan bewonersparticipatie. Dit is waardevol voor overheden die soortgelijke projecten willen starten en particulieren die hierbij betrokken willen zijn.
Het unieke aan deze kennisbank is dat alle informatie volledig open source beschikbaar wordt gesteld. Zo willen wij werken aan de bekendheid en populariteit van collectief opdrachtgeverschap en andere vormen van bewonersparticipatie.
Projectadvies
Het betrekken van bewoners bij het (her)ontwikkelen van vastgoed heeft vele voordelen, maar vraagt bij de betrokken partijen een andere benadering.
Graag komen wij met u sparren of brainstormen over de te volgen aanpak en/of stellen wij in samenwerking met u een projectplan op.
Wij staan u bij in de inhoudelijke aansturing en ontwikkelen desgewenst sturingsinstrumenten en een project- of communicatieplan om het proces in goede banen te leiden.
We helpen bij het ontwikkelen van verschillende scenario’s en kunnen de ruimtelijk effecten hiervan voor u onderzoeken of verbeelden.
Projectpromotie
Bewonersparticipatie kan leiden tot prachtige resultaten en een hechte gemeenschap van tevreden bewoners. Maar voordat dit resultaat bereikt is, moet een aantal drempels worden genomen. De belangrijkste hiervan zijn de onbekendheid van CPO en de angst voor onzekerheden in een dergelijk ontwikkelingsproces. Immers, de energie die normaal aan het eind van het proces wordt ingezet om het plan te verkopen, is nu aan het begin van het proces nodig.
Met ruimtelijke beelden en andere vormen van projectpromotie enthousiasmeren en informeren wij bewoners. Door zo valse verwachtingen te voorkomen dragen we bij aan het succes van het project en de snelheid van het proces.
CPO-dating
CPO is een afkorting voor 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap'. Dit is het samen met anderen ontwikkelen van je eigen woning.
Essentieel voor het slagen van CPO projecten, is het formeren van kansrijke groepen (initiatieven). Om individuele huishoudens met elkaar een groep te laten vormen, ontwikkelen wij een datingsite op maat. De site is ook een logische plek om informatie over CPO te vinden. Geïnteresseerden kunnen zo beslissen of het iets voor hen is en hoe ze verder moeten.

Naast het samenbrengen van mensen via online dating kunnen fysieke informatieve- en speed-dating evenementen worden georganiseerd. Dit ondersteunen wij desgewenst met kennis, projectpromotie en ruimtelijke verkenningen. Gevormde initiatieven kunnen worden doorverwezen naar partijen die kunnen helpen met procesbegeleiding, ontwerp of financiering. Ook zij kunnen zich in de toekomst aanbieden via deze website.
Kennisbank
Om toekomstige bewoners, overheden, en andere betrokken partijen op weg te helpen, verzamelen wij kennis en ervaringen over bewonersparticipatie. Deze kennis maken wij openbaar toegankelijk. Ook voor partijen die wél ervaring hebben met bewonersparticipatie, is deze kennisbank waardevol en inspirerend als online naslagwerk.
Wij kunnen gericht voorbeelden en vergelijkingsmateriaal zoeken voor projecten, maar werken ook aan evaluaties en rapportages over voltooide en lopende bewonersparticipatie-projecten bij overheden en marktpartijen. Nieuwe informatie voegen we toe aan de bestaande kennisbank, zodat deze up-to-date blijft met de nieuwste projecten.
Over ons
MarketMatchers is in 2010 opgericht door Jelk Kruk en Onno Faber. Inmiddels is Onno niet meer werkzaam voor de onderneming, maar is in zijn plaats John van Diepen partner geworden. Hij was eerder met Jelk werkzaam onder de naam CPO Aanjaagteam. Zij hebben als ondernemers met bouwkundige achtergrond veel relevante kennis en ervaring opgedaan m.b.t. (het opstarten van) CPO projecten, kennisontwikkeling, duurzaam bouwen, vormgeving, conceptontwikkeling, procesorganisatie, verkoopondersteuning, verbeelding en marketing.
Marketmatchers beschikt over een uitgebreid netwerk en samenwerkende partners. Deze partners vormen een aanvulling op onze eigen relevante ervaring om zo bewonersparticipatie tot een succes te maken.